Stav kúpeľov Grössling v novembri 2020. Zdroj: Alexandra Müllerová