Späť na článok Unikátna veža Urbach
5 / 6
Veža je jednou z niekoľkých stavieb v areáli výstaviska.