Späť na článok Unikátna veža Urbach
3 / 6
Ploché pláty vyrezané z mokrého dreva sa pri schnutí samy sformovali do vopred určeného tvaru.