1 / 8
Priemyselný prístav Göteborgu postupne stráca svoj industriálny charakter.