Vďaka IPR Praha disponuje napríklad aj podrobným 3D modelom mesta dokonca vrátane presne zakreslenej zelene.
Vďaka IPR Praha disponuje napríklad aj podrobným 3D modelom mesta dokonca vrátane presne zakreslenej zelene. Zdroj: IPR Praha