Plán vytvorenia zelených koridorov vo Viedni. Zdroj: Vizualizácia je z mestského plánu STEP 2025.