Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy – urbanistická štúdia – návrh zadania
November, 2019. Zverejnenie: 20. 12. 2019. Obstarávateľ: hlavné mesto SR Bratislava
Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy – urbanistická štúdia – návrh zadania November, 2019. Zverejnenie: 20. 12. 2019. Obstarávateľ: hlavné mesto SR Bratislava