Návrh Živého námestia v Bratislave. Zdroj: Archív respondentov