Vizualizácia prešovskej nemocnice. Zdroj: Smart Green Hospital