Pohľady do ulice slúžia ako orientačné body. Zdroj: Georges de Kinder