Na mieste pôvodne stáli sklady dreva. Transformácia na obytnú funkciu zvýšila kvalitu celého susedstva. Zdroj: Georges de Kinder