Smerom do ulice je situovaný živý parter. Zdroj: Georges de Kinder