Zeleň bude neoddeliteľnou súčasťou novej štvrte. Zdroj: Mandawork AB