Vizualizácia pohľadu do interiéru zo severnej časti. Zdroj: HB Reavis