Ambícia autorov bytového domu je na prvý pohľad zrejmá – zapadnúť do okolitej vilovej zástavby a napriek tomu navrhnúť, v rámci kontextu, výrazovo osobitý dom. Zdroj: Peter Jurkovič