Odlesk zapadajúceho slnka na membráne vstupnej fasády. Zdroj: Tomáš Manina