Charakter priestorov podporuje stretávanie sa. Zdroj: Masquespacio