Industriálny interiér v kombinácii so živými farbami je zhmotnením ducha študentského života. Zdroj: Masquespacio