Nová knižnica nahradí niekdajšiu tržnicu v areáli cukrovaru. Zdroj: Pelčák a partner architekti