Na prvý pohľad jedna budova, v skutočnosti však štyri oddelené pavilóny, ktoré sú prepojené sklenenými mostmi. Zdroj: Cchank Čchao