Budova Salvatora na Panskej v Bratislave Zdroj: Miro Pochyba