Kabíny z neošetreného gaštanového dreva, vyťaženého na protiľahlom kopci, sú postavené na pilieroch, preto sa dajú ľahko demontovať. Zdroj: Florent Michel, Yvan Moreau