Pohľad z vtáčej perspektívy na nové Vedecké centrum v Singapure. Zdroj: Negativ