Zo sauny je výhľad na zatopený lom. Zdroj: ATELIÉR HRA