Situácia areálu základnej školy so všetkými objektmi. Zdroj: Pantograph