Vonkajší vzhľad do veľkej miery ovplyvnili stavebné regulatívy platné pre historickú časť mesta.