Zeleň a chodníky parku sa opakujú na fasáde parkovacieho domu kde sa menia na vertikálnu záhradu a aktívne balkóny.