Späť na článok Pritzkerova cena 2020: Yvonne Farrellová a Shelley McNamarová 8 / 8
Zdroj: Iwan Baan

University Campus UTEC Lima 2015, Lima, Peru Lokalita s komplikovanou dopravnou a urbanistickou situáciou podnietila vznik vertikálneho kampusu s hierarchizáciou priestorov – na najnižších podlažiach sú verejné priestory, súkromie pribúda smerom nahor. Hmota z pohľadového betónu je štrukturovaná tak, aby reagovala na klímu, zahŕňala ľudskú mierku a niesla odkaz na geografickú realitu Peru s inšpiráciou z Machu Picchu.