Prístavba je korkom obložená z interiéru aj exteriéru.