Objekt s pôdorysom v tvare písmena L ohraničuje po stranách vežu, ktorá svojou výškou pripomína silo. Zdroj: Reiulf Ramstad Arkitekter