Kornets Hus je svojím stvárnením i programom pripomienkou bohatej kultúry pôdohospodárstva a produkcie potravín v jutskom regióne. Zdroj: Reiulf Ramstad Arkitekter