Okrem priestorov na prenájom, aktívneho parteru, bol na prízemie umiestnený pop-up priestor kreatívneho centra. Zdroj: Matej Hakár