Spoločenská zóna bude hlavným prepojením dvoch autobusových zastávok s malým námestím a lávkou cez vodný tok Vydumanec. Zdroj: presov.sk