Vizualizácia: Interiér podkrovného bytu v Bratislave. Zdroj: Ivan Kanich