Aktuálny stav rekonštrukcie ZŠ Plickova. Zdroj: www.plickova.sk