Autori projektu sa zhodujú, že každý obyvateľ by musel mať energetický rozpočet, ktorý by nesmel prekročiť. Zdroj: Oceanix