Umiestnenie obytného súboru Nad Šúrom v Bratislave-Rači na mapke Zdroj: EIA