Ilustračný obrázok výkresu so športovým areálom SPŠ na Adlerovej ulici v Bratislave. Zdroj: BSK