Obnova športového areálu v SPŠ na Adlerovej ulici v Bratislave-Dúbravke. Zdroj: BSK