Späť na článok Rekonštrukcia SNG pokračuje 1 / 5

Východný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, kníhkupectvo Ex Libris, príprava na Letný pavilón.