Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu
Hlavným nosným prvkom strechy sú predpäté väzníky I-prierezu, na ktoré sú ukladané predpäté väznice T-prierezu