Znečistený vzduch sa odsáva cez splachovaciu rúrku priamo z misy, prečistí sa vo voštinovom filtri a opäť sa vráti prieduchmi za tlačidlom do miestnosti.
Znečistený vzduch sa odsáva cez splachovaciu rúrku priamo z misy, prečistí sa vo voštinovom filtri a opäť sa vráti prieduchmi za tlačidlom do miestnosti.