V prípade potreby sa tlačidlo pohodlne odsunie nabok.
V prípade potreby sa tlačidlo pohodlne odsunie nabok.