Hlavnou myšlienkou projektu bolo dať jednotlivým funkciám reštaurácie vlastný priestor.