Obr. 5 Juhovýchodný pohľad na dom možno vidieť aj tri orechy zasadené z južnej strany označené bielymi kolíkmi