Obr. 4 Pohľad z lôžkovej časti na interiér zimnej časti domu (1 – teplovzdušný výmenník, 2 – prvok tepelno-vlhkostnej mikroklímy, 3 – predohrev vody, 4 – prietokový ohrievač pre sprchu aj kuchynskú linku)