Splývajúce „látky“ odhaľujú hlavný vstup. Zdroj: Nicolas Borel