Objekt je zasadený medzi urastené stromy tak aby na seba nepriťahoval pozornosť.