Práce na novom hoteli Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave.
Práce na novom hoteli Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave. Zdroj: TASR