Indikatívny podiel alokácie prostriedkov mechanizmu na úrovni regiónov
Indikatívny podiel alokácie prostriedkov mechanizmu na úrovni regiónov Zdroj: MZSR